Trắc nghiệm Cộng hai số thập phân có đáp án ( vận dụng )

  • 1218 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Cho hình tam giác MNP và hình chữ nhật ABCD có số đo như hình vẽ. Chu vi tam giác MNP ….  chu vi hình chữ nhật ABCD.

Cho hình tam giác MNP và hình chữ nhật (ảnh 1)Cho hình tam giác MNP và hình chữ nhật (ảnh 2)

Xem đáp án

Cho hình tam giác MNP và hình chữ nhật (ảnh 3)

Nên chu vi tam giác MNP nhỏ hơn chu vi hình chữ nhật ABCD.

Vậy ta chọn đáp án đúng là: nhỏ hơn

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận