Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 7 (có đáp án): Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều (Mới nhất)

  • 231 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mạch điện tử có:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử với bộ phận nguồn và dây dẫn để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong kĩ thuật điện tử.


Câu 2:

Trên thực tế, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Trên thực tế có nhiều cách phân loại mạch điện tử.


Câu 3:

Trong chương trình công nghệ 12, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trong chương trình công nghệ 12, có 2 cách phân loại mạch điện tử: theo chức năng và nhiệm vụ, theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu.


Câu 4:

Người ta phân loại mạch điện tử theo:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Trong chương trình công nghệ 12, có 2 cách phân loại mạch điện tử: theo chức năng và nhiệm vụ, theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu.


Câu 5:

Theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu, người ta chia mạch điện tử ra làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu, người ta chia mạch điện tử ra làm 2 loại: mạch điện tử tương tự và mạch điện tử số.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận