Trắc nghiệm Địa lí ngành GTVT có đáp án

  • 915 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kênh đào Xuy-ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kênh đào Xuy-ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển trên thế giới như Hoa Kì, các nước châu Âu,…


Câu 2:

Quốc gia nào sau đây có chiều dài đường ống lớn nhất thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quốc gia có chiều dài đường ống lớn nhất thế giới là Hoa Kì vì có nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhu cầu vận chuyển dầu, khí rất lớn.


Câu 3:

Giao thông vận tải là ngành kinh tế độc đáo vừa mang tính sản xuất vật chất vừa mang tính dịch vụ. Điều đó xác định

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giao thông vận tải là ngành kinh tế độc đáo vừa mang tính sản xuất vật chất vừa mang tính dịch vụ. Điều đó thể hiện đặc điểm của ngành giao thông vận tải.


Câu 4:

Luồng vận tải đường biển lớn nhất Thế giới nối liền các đại dương nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Luồng vận tải đường biển lớn nhất Thế giới nối liền Đại tây Dương và Ấn Độ Dương. Đây là luồng vận tải sầm uất nhất thế giới với nhiều hải cảng lớn nhất thế giới hiện nay.


Câu 5:

Khu vực nào sau đây tập trung nhiều cảng biển của thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khu vực tập trung nhiều cảng biển của thế giới nằm ở ven bờ Đại Tây Dương với nhiều hải cảng lớn bậc nhất thế giới.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận