Trắc nghiệm Địa lí nông nghiệp có đáp án

  • 1315 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Loại cây nào sau đây phân bố ở cả miền nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới nóng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngô là cây phát triển tốt trên đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước. Cây ngô là cây lương thực quan trọng cho người và vật nuôi ở miền nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới nóng.


Câu 2:

Cây nào sau đây được trồng nhiều ở vùng thảo nguyên ôn đới và cận nhiệt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lúa mì là cây phát triển tốt nhất trên đất màu mỡ, cần nhiều phân bón. Lúa mì là cây lương thực chính của miền ôn đới và cận nhiệt. Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, Ấn Độ, Liên bang Nga, Hoa Kì, Pháp, Ca-na-đa,…


Câu 3:

Khu vực châu Á gió mùa là nơi nổi tiếng về cây

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lúa gạo là cây phát triển tốt nhất trên đất phù sa, cần có nhiều phân bón. Lúa gạo là cây lương thực chính của miền nhiệt đới (đặc biệt là châu Á gió mùa). Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a,…


Câu 4:

Ngô phân bố nhiều nhất ở miền

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ngô là cây phát triển tốt trên đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước. Cây ngô là cây lương thực quan trọng cho người và vật nuôi ở miền nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới nóng.


Câu 5:

Đặc điểm sinh thái của cây ngô là ưa khí hậu

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đặc điểm sinh thái của cây ngô là ưa khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước. Cây ngô là cây lương thực quan trọng cho người và vật nuôi ở miền nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới nóng. Các nước trồng nhiều là Hoa Kì, Trung Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-gai-na (Ukraine), In-đô-nê-xi-a,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận