Trắc nghiệm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có đáp án (Nhận biết)

  • 1326 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Diện tích xung quanh của một hình lập phương bằng chu vi một mặt nhân với 4. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Diện tích xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt của hình lập phương.

Mà mỗi mặt đều là các hình vuông bằng nhau.

Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

Phát biểu đã cho là sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án
  • Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4.
  • Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích bao nhiêu mặt?

Xem đáp án

Hình lập phương có tất cả 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.

Do đó diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích 6 mặt của hình lập phương.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Giử sử hình lập phương có cạnh là a thì công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương là:

Xem đáp án

Hình lập phương có cạnh bằng a thì một mặt là hình vuông có cạnh bằng a nên diện tích một mặt là: a x a

Do đó diện tích xung quanh của hình lập phương là: (a x a) x 4

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Giử sử hình lập phương có cạnh là a thì công thức tính diện tích toàn phần của hình lập phương là:

Xem đáp án

Hình lập phương có cạnh bằng a thì một mặt là hình vuông có cạnh bằng a nên diện tích một mặt là: a x a

Do đó diện tích toàn phần của hình lập phương là: (a x a) x 6

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận