Trắc nghiệm Định luật phản xạ ánh sáng có đáp án (Thông hiểu)

  • 2050 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hiện tượng ánh sáng khi gặp mặt gương phẳng bị hắt lại theo một hướng xác định là hiện tượng:

Xem đáp án

Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chiếu một tia sáng lên gương phẳng. Góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới là:

Xem đáp án

Góc phản xạ i′ là góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?

Xem đáp án

Vẽ pháp tuyến của các phương án, ta được:

Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng, ta có: góc tới bằng góc phản xạ

⇒ B hoặc D

D – loại vì đường truyền của tia sáng không đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Một tia sáng chiếu đến gương, thu được tia phản xạ như hình vẽ:

So sánh góc 1 và 2

Xem đáp án


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nhậc Senpai

Bình luận


Bình luận