Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức ( phần 1) có đáp án

  • 17198 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác với sự vật, hiện tượng, đem lại cho con người hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài của chúng thuộc giai đoạn nhận thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác với sự vật, hiện tượng, đem lại cho con người hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài của chúng thuộc giai đoạn nhận thức cảm tính.


Câu 2:

Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng là nội dung của khái niệm nhận thức.


Câu 3:

Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp, gồm bao nhiêu giai đoạn?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp, gồm hai giai đoạn là nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính.


Câu 4:

 Nhận thức cảm tính được tạo nên do sự tiếp xúc nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nhận thức cảm tính được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, hiện tượng.


Câu 5:

Nhận thức cảm tính đem lại cho con người những hiểu biết về các đặc điểm nào dưới đây của sự vật, hiện tượng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nhận thức cảm tính đem lại cho con người những hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài của sự vật, hiện tượng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tơn New

Một số câu chưa hiểu lắm

1 năm trước

Tiên Dung

1 năm trước

Su Rii

T

5 tháng trước

Trần Yến Nhi

Bình luận


Bình luận

Khánh Linh
20:14 - 12/12/2020

câu 18 là B chứ

châu quỳnh thư 33.
12:44 - 11/12/2021

uh đúng đó , ý ra phải là B