Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10 (có đáp án): Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1)

  • 21685 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.


Câu 2:

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.


Câu 3:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.


Câu 4:

Một trong những nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Một trong những nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị là quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.


Câu 5:

Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Quyền tự do báo chí là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thu Hà Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Luongthanhvan
20:25 - 31/03/2022

Đáp án sai