Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10 (có đáp án): Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1)

  • 17315 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.


Câu 2:

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.


Câu 3:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.


Câu 4:

Một trong những nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Một trong những nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị là quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.


Câu 5:

Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Quyền tự do báo chí là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

10 tháng trước

Thu Hà Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Luongthanhvan
20:25 - 31/03/2022

Đáp án sai