Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10 (có đáp án): Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 2)

  • 8069 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong buổi họp thôn, bác A tham gia góp ý kiến về việc xây dựng đường bê tông của thôn mình. Trong trường hợp trên, bác A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bác A đã thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp, vì bác A trực tiếp tham gia góp ý kiến về việc xây dựng đường bê tông trong buổi họp thôn.


Câu 2:

A đã 18 tuổi, A rất vui mừng vì đây là lần đầu mình được cầm lá phiếu đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Vậy A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: A đã thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp. Vì A trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.


Câu 3:

Thấy anh Y đang chặt trộm gỗ ở rừng phòng hộ, X liền tố cáo anh Y. Hành động của X đang thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Hành động của X đang thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị. Cụ thể là quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước trước việc chặt gỗ trái phép của Y.


Câu 4:

A là học sinh trung học phổ thông, A đã tham gia cuộc thi sáng tác thơ văn trên báo Hoa học trò và đạt giải nhất. Vậy A đã tham gia xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: A đã tham gia xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở lĩnh vực văn hóa. Cụ thể là quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.


Câu 5:

“Bà mẹ khi mang thai, trẻ em đều được tiêm vắc xin phòng bệnh miễn phí” thể hiện nội dung dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: “Bà mẹ khi mang thai, trẻ em đều được tiêm vắc xin phòng bệnh miễn phí” thể hiện nội dung dân chủ trong lĩnh vực xã hội.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận