Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (có đáp án): Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 2)

  • 23498 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Gia đình bạn A có hai chị em gái nên bố mẹ bạn muốn có thêm con trai. Theo em, bạn A nên chọn cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện trách nhiệm của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bạn A nên góp ý, động viên bố mẹ chấp hành chính sách dân số.


Câu 2:

Trong các biện pháp thực hiện chính sách dân số dưới đây, biện pháp nào tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong các biện pháp thực hiện chính sách dân số trên, biện pháp "Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số" có tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân.


Câu 3:

Cán bộ chuyên trách dân số xã A phát tờ rơi cho người dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải:

Việc làm này thực hiện phương hướng: làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình. Cụ thể, tuyền truyền dưới hình thức phát tờ rơi.


Câu 4:

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Q thường xuyên thực hiện giao ban với cán bộ chuyên trách các xã, thị trấn để cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình biến động về dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong chính sách dân số?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải:

Việc làm này thể hiện nội dung đó là: tăng cường công tác lãnh đạo, quản lí đối với công tác dân số. 


Câu 5:

Khi cán bộ dân số đến một gia đình để tuyên truyền về thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhưng gia đình này không quan tâm và không hợp tác. Theo em, cán bộ dân số nên làm theo cách nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Trong trường hợp này, cán bộ dân số nên bình tĩnh đồng thời vẫn nhiệt tình giải thích, thuyết phục họ hiểu và cộng tác. 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Linh Giang

X

2 năm trước

Xuan Nguyen

N

2 năm trước

Nhật Linh

d

1 năm trước

dp1.0a2. chautrinh

N

1 năm trước

Nguyễn Đăng Khoa

Bình luận


Bình luận

Thăng Trần Huy
16:50 - 17/03/2022

13D please

lê thanh thủy
09:50 - 11/05/2022

: Kế hoạch hóa gia đình là biện pháp chủ yếu để điều chỉnh số con và khoảng cách sinh con. là 13D mà ren sai????

Lê Minh Trí
23:13 - 17/03/2023

13 D, giờ thu phí rồi mà đáp án vẫn sai tùm lum là sao vậy ad