Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (có đáp án): Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 3)

  • 23497 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Nhà nước khuyến khích khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống của nước ta nhằm mục đích gì dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Nhà nước khuyến khích khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống của nước ta nhằm mục đích tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.


Câu 2:

Huyện A có chính sách khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công của địa phương là nhằm

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Huyện A có chính sách khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công của địa phương là nhằm tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương.


Câu 3:

Biểu hiện nào dưới đây của huyện B là để giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh của huyện B là biểu hiện để giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương.


Câu 4:

 Giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay ở nước ta nhằm

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay ở nước ta nhằm phát huy được tiềm năng lao động.


Câu 5:

Để giải quyết việc làm, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm mới nhằm giải quyết vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm cho người lao động.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Linh Giang

X

2 năm trước

Xuan Nguyen

N

2 năm trước

Nhật Linh

d

1 năm trước

dp1.0a2. chautrinh

N

1 năm trước

Nguyễn Đăng Khoa

Bình luận


Bình luận