Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (có đáp án): Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 2)

  • 6776 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

*Chính sách dân số

Câu 1: Quan niệm nào dưới đây ảnh hưởng đến chính sách dân số của Đảng và nhà nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Quan niệm "đông con hơn nhiều của" ảnh hưởng đến chính sách dân số của Đảng và nhà nước ta. Nghĩa đen câu này muốn nói con cái là thứ quý giá nhất và không một thứ của quý nào có thể sánh bằng. Sinh nhiều con cái sau này còn có người chăm sóc khi về già. Với quan điểm này thì sẽ làm gia tăng dân số, gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế xã hội.


Câu 2:

*Chính sách dân số

Câu 2: Quan niệm “ Trọng nam khinh nữ” được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Quan niệm “ Trọng nam khinh nữ” được hiểu là đề cao vai trò của nam giới, coi nhẹ và hạ thấp vai trò của người phụ nữ.


Câu 3:

*Chính sách dân số

Câu 3: Gia đình sinh nhiều con sẽ khó khăn trong việc

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Gia đình sinh nhiều con sẽ khó khăn trong việc nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.


Câu 4:

*Chính sách dân số

Câu 4: Chủ đề của ngày dân số thế giới 11 - 7- 2019 ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Chủ đề Ngày dân số thế giới 11/7/2019 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc 25 năm sau Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD): Thúc đẩy tiến độ nhằm đạt được những nội dung đã cam kết


Câu 5:

*Chính sách dân số

Câu 5: Chị K tham gia lớp tập huấn về dinh dưỡng để nuôi dạy con tốt. Chị A đã góp phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Chị A đã góp phần thực hiện phương hướng nâng cao hiểu hiết của người dân về dân số.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

2 năm trước

lunglinh le

Bình luận


Bình luận

Phương Phạm
10:22 - 10/05/2022

Ủa câu này trùng nè