Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12 (có đáp án): Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 2)

  • 6494 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chính nào sau đây làm cho nguồn nước của nước ta bị ô nhiễm nghiêm trọng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nước thải của công nghiệp và đô thị đổ thẳng ra sông, biển mà chưa qua xử lí là nguyên nhân chính làm cho nguồn nước của nước ta bị ô nhiễm nghiêm trọng.


Câu 2:

Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách áp dụng tổng thể các biện pháp thuỷ lợi, canh tác nông – lâm nghiệp.


Câu 3:

Trong các biện pháp dưới đây, đâu là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học.


Câu 4:

Một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ rừng đang được triển khai ở nước ta hiện nay là biện pháp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Giao đất giao rừng cho nông dân là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ rừng đang được triển khai ở nước ta hiện nay.


Câu 5:

Đối với nước ta, để bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái cần phải áp dụng biện pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Đối với nước ta, để bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái cần phải áp dụng biện pháp nâng độ che phủ rừng lên từ 45% - 50% ở vùng núi lên 70% - 80%.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận