Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ (phần 1)

  • 22214 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.


Câu 2:

Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng.


Câu 3:

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.


Câu 4:

Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo là thực hiện nội dung của phương hướng nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo là nội dung của phương hướng ưu tiên đầu tư cho giáo dục.


Câu 5:

Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của nước ta.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Ngọc Linh

2 năm trước

Nguyệt Nguyệt

T

2 năm trước

Thanh Thảo

Bình luận


Bình luận

Duong Thu
09:36 - 29/04/2022

Nội dung nào dưới đây thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo nước ta?
đáp án A

Lê Minh Trí
08:22 - 11/05/2023

Đáp án D đúng rồi nha bạn