Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học (phần 3)

  • 5320 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ban giám hiệu trường A có chủ trương mở lớp chất lượng cao của nhà trường. Theo em, chủ trương của ban giám hiệu trường A đã thực hiện nhiệm vụ nào trong chính sách giáo dục và đào tạo?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: chủ trương của ban giám hiệu trường A đã thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nhân tài trong chính sách giáo dục và đào tạo.


Câu 2:

Giáo viên bộ môn giáo dục công dân đề nghị học sinh A vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn giáo dục công nhân. Để góp phần phát triển giáo dục và đào tạo, theo em bạn A nên

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Để góp phần phát triển giáo dục và đào tạo, bạn A nên tích cực tham gia.


Câu 4:

Việc các bậc phụ huynh học sinh đến trường tham gia nấu bữa trưa, tham gia chăm sóc y tế,...,cho con em mình thể hiện nội dung nào trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Việc các bậc phụ huynh học sinh đến trường tham gia nấu bữa trưa, tham gia chăm sóc y tế,...,cho con em mình thể hiện nội dung xã hội hóa giáo dục - đào tạo trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo.


Câu 5:

Do nhịp sống xã hội, sự đô thị hóa đang ngày càng cuốn người lao động vào vòng xoáy kiếm sống tất bật hơn, thường xuyên đi làm ăn xa nhà nên có một thực tế là một bộ phận học sinh không được bố mẹ ở bên kèm cặp dẫn đến học hành xa sút, tham gia vào các trò chơi nguy hiểm, thậm chí mắc vào tệ nạn xã hội. Để khắc phục tình trạng này chính bản thân mỗi học sinh cần phải

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Để khắc phục tình trạng này chính bản thân mỗi học sinh cần phải nỗ lực cố gắng vươn lên, bản thân không ngừng rèn luyện đạo đức, chăm chỉ học tập.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Pham Thi Thao Mai
21:26 - 23/05/2022

câu này a nha

Ngọc Ngô Thị Hồng
16:18 - 26/04/2023

câu 6a