Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 (có đáp án): Chính sách quốc phòng an ninh (phần 1)

  • 6503 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.


Câu 2:

Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.


Câu 3:

Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh.


Câu 4:

Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.


Câu 5:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách quốc phòng và an ninh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Lê Trương Đan Khang

Bình luận


Bình luận