Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 (có đáp án): Chính sách quốc phòng an ninh (phần 2)

  • 4034 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Anh trai của H có giấy gọi nhập ngũ nhưng bố mẹ của H không muốn con đi bộ đội nên đã bàn với nhau tìm cách cho con ở lại. Biết được điều này H nên ứng xử theo cách nào dưới đây để thực hiện trách nhiệm công dân của mình?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Biết được điều này, H nên nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ hiểu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân.


Câu 2:

Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ là việc làm không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.


Câu 3:

Quốc phòng an ninh có vai trò như thế nào trong thời bình?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Quốc phòng an ninh có vai trò bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong thời bình.


Câu 4:

Thế trận của quốc phòng và an ninh là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Thế trận của quốc phòng và an ninh là việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn của cả nước, trong từng địa phương.


Câu 5:

A 20 tuổi, có tên trong danh sách gọi nhập ngũ của địa phương năm 2019. Bố và mẹ A không muốn cho con trai thực hiện nghĩa vụ vì A đang làm cho công ty B với thu nhập khá cao nên đã “xin” cho A dược miễn nhập ngũ. Trong trường hợp này, việc làm của bố và mẹ A là

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: trong trường hợp này, việc làm của bố và mẹ A là vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận