Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 (có đáp án): Chính sách đối ngoại (phần 2)

  • 3624 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta là giữ vững môi trường hòa bình.


Câu 2:

Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là nhằm

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực.


Câu 3:

"Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới" thuộc nội dung nào sau đây của chính sách đối ngoại?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: "Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới" là vai trò của chính sách đối ngoại.


Câu 4:

Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi thể hiện

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi thể hiện các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều có quyền sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc.


Câu 5:

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung của

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung của phương hướng trong chính sách đối ngoại.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận