Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6 (có đáp án): Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (phần 1)

  • 14013 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là công nghiệp hóa.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây thể hiện tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: một trong tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kĩ thuật - công nghệ giữa nước ta so với các nước khác.


Câu 3:

Quan điểm nào dưới đây không đúng khi lí giải về tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: quan điểm "do yêu cầu phải phát triển nhanh để tiến lên chủ nghĩa xã hội" là không đúng khi lí giải về tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.


Câu 4:

Công nghiệp hóa là 

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Công nghiệp hóa là tất yếu khách quan đối với các nước đi lên chủ nghĩa xã hội.


Câu 5:

Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiến bộ, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiến bộ, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội là hiện đại hóa.


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

2 năm trước

pham chau anh

T

1 năm trước

Thị Thanh Tú Trần

Bình luận


Bình luận

Người Dùng Mạng
10:31 - 27/12/2020

Câu 2 đáp án B

Người Dùng Mạng
10:32 - 27/12/2020

Câu 3 đáp án D

Người Dùng Mạng
10:33 - 27/12/2020

Câu 4 đáp án B

Người Dùng Mạng
10:35 - 27/12/2020

Câu 9 đáp án C