Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6 (có đáp án): Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (phần 2)

  • 5041 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Hoạt động nào sau đây thuộc về trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Lựa chọn mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới là một trong những trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Câu 2:

Gia đình ông X lập trang trại nhưng ông nói không cần đầu tư ứng dụng khoa học - công nghệ vì lo tốn tiền, theo ông chỉ cần làm theo phương pháp truyền thống của gia đình là được. Nếu em là người nhà ông X em sẽ khuyên ông như thế nào trong các cách dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nếu em là người nhà ông X em sẽ khuyên ông X cần trang bị khoa học - công nghệ để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng.


Câu 3:

An nói với Cường học xong cấp 3 sẽ đi làm công nhân nên không cần phải đầu tư học hành chăm chỉ làm gì cho mệt. Theo em quan điểm của An trái với nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: quan điểm của An trái với nội dung trách nhiệm của công dân đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Câu 4:

Em đồng ý với phương án nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, nước ta cần kết hợp tự nghiên cứu, xây dựng vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.


Câu 5:

Trong nông nghiệp, chuyển từ hình tức lao động “con trâu đi trước, cái cày theo sau” sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong nông nghiệp, chuyển từ hình thức lao động “con trâu đi trước, cái cày theo sau” sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình công nghiệp hóa ở nước ta hiện nay.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận