Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6 (có đáp án): Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (phần 3)

  • 5028 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Sau khi học xong bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bạn A nói với bạn B: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là của người lớn, là học sinh như chúng mình thì làm được gì”. Nếu là B em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Nếu là B em sẽ phản đối ý kiến và giải thích cho A hiểu trách nhiệm của học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Câu 2:

Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Nam dự định sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ xin làm công nhân của một doanh nghiệp gần nhà và khi có điều kiện sẽ đi học tiếp. Biết dự định của Nam, Hùng khuyên Nam nên đi học đại học, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của công việc. Nếu là Nam em sẽ chọn phương án nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nếu là Nam em sẽ quyết tâm thực hiện dự định của mình.


Câu 3:

Sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp, Nam không đi xin việc mà về cùng gia đình mở trang trại trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap. Nhờ có kĩ thuật và niềm đam mê, vườn vải của gia đình Nam năm nào cũng sai trĩu quả, ít sâu bệnh đã mang lại thu nhập cao, ổn định cho gia đình. Việc làm của Nam thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Việc làm của Nam thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu từ lao động chân tay chuyển sang lao động tri thức. Bởi vì, M đã chuyển việc trồng vải thủ công sang việc trồng vải theo tiêu chuẩn của VietGap tức là có sử dụng tri thức, kĩ thuật trong việc trồng vải của gia đình.


Câu 4:

Để nâng cao năng suất thu hoạch lúa, anh Mạnh đã đầu tư mua một máy gặt đập liên hoàn. Việc làm của anh Mạnh thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Việc làm của anh Mạnh thể hiện nội dung phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Câu 5:

Gia đình Hải có 15 nhân viên giúp việc. Để quản lí tốt hơn, anh Hải đã mua camera để theo dõi quá trình làm việc của họ. Do vậy, dù đi đâu Hải cũng biết được tình hình ở nhà. Việc làm của anh H thể hiện nội dung nào sau đây để phát triển lực lượng sản xuất?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Việc làm của anh H thể hiện nội dung phát triển mạnh mẽ khoa học - kĩ thuật để phát triển lực lượng sản xuất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận