Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7 (có đáp án): Thực hiện nền KT nhiều thành phần và tăng cường vai trò QLKD (Phần 1)

  • 11455 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Thành phần kinh tế là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.


Câu 2:

Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Sở hữu tư liệu sản xuất là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế.


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây lí giải sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta vì những thành phần kinh tế cũ vẫn còn và xuất hiện thêm những thành phần kinh tế mới. Những thành phần kinh tế cũ và mới tồn tại khách quan và có quan hệ với nhau, tạo thành cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ.


Câu 4:

Chính sách phát triển nền kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Chính sách phát triển nền kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện là kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa.


Câu 5:

Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế tư nhân.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Him Tuấn Lê

M

2 năm trước

Minh Giáp

có vài đáp án bị sai
D

1 năm trước

Dung Nguyen Thi Ngoc

Bình luận


Bình luận