Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9 (có đáp án): Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 1)

  • 29273 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

 Nhà nước xuất hiện từ khi

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Nhà nước xuất hiện từ khi mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được.


Câu 2:

Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là nói đến đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân nói đến đặc điểm tính nhân dân.


Câu 3:

Công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội.


Câu 4:

Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở

Xem đáp án

Đáp án: A

Trả lời: Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật.


Câu 5:

Chức năng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hai chức năng cơ bản là: chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chức năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công nhân.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Vũ Doanh

3 năm trước

Nguyễn Vy

3 năm trước

Huyen Ngo

2 năm trước

Sơn Trương

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Minh Tuấn
21:42 - 18/05/2020

Câu 1 đáp án đúng là C nhưng chọn C hệ thống báo lỗi sai

Cloudy Bla Bla
16:03 - 26/05/2020

Câu này đáp án sai rồi nhé huhu

Cloudy Bla Bla
16:04 - 26/05/2020

Câu 1