Trắc nghiệm Gương cầu lồi có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1345 lượt thi

  • 1 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Chiếu chùm ánh sáng phân kì vào gương A và nhận được các tia phản xạ như hình sau:

Gương A là:

Xem đáp án

Vẽ các tia phân giác từ các tia tới và tia phản xạ, ta nhận thấy gương A là gương cầu lồi

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

╰‿╯✭亗☆╰‿╯
20:04 - 08/11/2021

đề dễ

Ảnh đính kèm

Béo Bu
20:13 - 16/11/2021

-_-