Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1 (có đáp án): Nhật Bản

  • 41061 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 36 phút

Câu 1:

Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản là gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản là nền nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu, địa chủ bóc lột nông dân rất nặng nề, mức tô trung bình chiếm tới 50% số thu hoa lợi. Tình trạng mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng nét mới của kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

Xem đáp án

Đáp án C

Đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 kinh tế Nhật Bản vẫn duy trì nền nông nghiệp dựa trên quan hệ phong kiến lạc hậu. Ở các thành thị, hải cảng, kinh tế hàng hóa phát triển, công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều, những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.

- Ở Nhật Bản, các tổ chức độc quyền xuất hiện vào khoảng cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (khi Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa) => đáp án C đúng.


Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình kinh tế của Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…4…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Nội dung nào phản ánh đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…4…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, tầng lớp nào trong xã hội Nhật Bản đã dần tư sản hóa?

Xem đáp án

Đáp án B

Tầng lớp Samurai (võ sĩ) thuộc giới quý tộc hạng trung và nhỏ, không có ruộng đất, chỉ phục vụ các đaimyo bằng việc huấn luyện và chỉ huy các đội vũ trang để hưởng bổng lộc. Do một thời gian dài không có chiến tranh, địa vị của Samurai bị suy giảm, lương bổng thất thường, đời sống khó khăn, nhiều người rời khỏi lãnh địa, tham gia hoạt động thương nghiệp, mở xưởng thủ công…dần dần tư sản hóa, trở thành lực lượng đấu tranh chống chế độ phong kiến lỗi thời.


4.5

Đánh giá trung bình

83%

17%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

2 năm trước

Xuân'a Vô'y Danh'e

T

2 năm trước

Thuỳ Vinh

2 năm trước

Hắc Mãn Nhi

2 năm trước

Phạm Ngọc Trang Hòa

L

1 năm trước

Linh Nguyễn

amazing good job
C

1 năm trước

Châu Ngọc Nhi 11a1

12 tháng trước

BnssịHnutaL696

11 tháng trước

Trần Nguyên Vũ

T

11 tháng trước

Thị Phương

P

10 tháng trước

Phạm Thị Thảo

Q

10 tháng trước

Quyên Kim

L

9 tháng trước

Lê Thế Phong

Bình luận


Bình luận

Bach Dinh
10:17 - 10/11/2020

Câu 14 đáp án là A chứ

Nguyễn Văn Tài
20:31 - 11/11/2020

Câu 19 D đúng mà

Pham Trung Hieu
08:23 - 16/11/2020

câu 5 a

Pham Trung Hieu
08:24 - 16/11/2020

b nhớ nhầm :))

Thảo Uyên
20:14 - 18/11/2020

Câu5B

Thảo Uyên
20:15 - 18/11/2020

4B