Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1 (có đáp án): Nhật Bản

  • 26598 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 36 phút

Câu 1:

Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản là gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản là nền nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu, địa chủ bóc lột nông dân rất nặng nề, mức tô trung bình chiếm tới 50% số thu hoa lợi. Tình trạng mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng nét mới của kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

Xem đáp án

Đáp án C

Đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 kinh tế Nhật Bản vẫn duy trì nền nông nghiệp dựa trên quan hệ phong kiến lạc hậu. Ở các thành thị, hải cảng, kinh tế hàng hóa phát triển, công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều, những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.

- Ở Nhật Bản, các tổ chức độc quyền xuất hiện vào khoảng cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (khi Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa) => đáp án C đúng.


Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình kinh tế của Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…4…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Nội dung nào phản ánh đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…4…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, tầng lớp nào trong xã hội Nhật Bản đã dần tư sản hóa?

Xem đáp án

Đáp án B

Tầng lớp Samurai (võ sĩ) thuộc giới quý tộc hạng trung và nhỏ, không có ruộng đất, chỉ phục vụ các đaimyo bằng việc huấn luyện và chỉ huy các đội vũ trang để hưởng bổng lộc. Do một thời gian dài không có chiến tranh, địa vị của Samurai bị suy giảm, lương bổng thất thường, đời sống khó khăn, nhiều người rời khỏi lãnh địa, tham gia hoạt động thương nghiệp, mở xưởng thủ công…dần dần tư sản hóa, trở thành lực lượng đấu tranh chống chế độ phong kiến lỗi thời.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

1 năm trước

Xuân'a Vô'y Danh'e

T

1 năm trước

Thuỳ Vinh

1 năm trước

Hắc Mãn Nhi

1 năm trước

Phạm Ngọc Trang Hòa

L

7 tháng trước

Linh Nguyễn

amazing good job
C

6 tháng trước

Châu Ngọc Nhi 11a1

Bình luận


Bình luận

Bach Dinh
10:17 - 10/11/2020

Câu 14 đáp án là A chứ

Nguyễn Văn Tài
20:31 - 11/11/2020

Câu 19 D đúng mà

Pham Trung Hieu
08:23 - 16/11/2020

câu 5 a

Pham Trung Hieu
08:24 - 16/11/2020

b nhớ nhầm :))

Thảo Uyên
20:14 - 18/11/2020

Câu5B

Thảo Uyên
20:15 - 18/11/2020

4B

Nguyễn Trung Kiên
19:51 - 04/12/2020

4b

Nguyễn Thị Hồng
15:06 - 06/12/2020

6C chứ ạ

Đặng Sơn
20:57 - 11/12/2020

đề quá lỗi luôn
lỗi qua slaf nặng

Tuấn Tú
19:29 - 02/01/2021

Câu 4: Đáp án là B

Thảo Doãn Trịnh Việt
20:08 - 24/10/2021

Cau 13 B đúng mà

Moriarty James
20:39 - 12/11/2021

19 B

Moriarty James
20:42 - 12/11/2021

À nhầm 19D