Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 11 (có đáp án): Tình hình các nước tư bản giữa 2 cuộc chiến tranh

  • 12548 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã lần lượt tổ chức các Hội nghị hòa bình tại đâu?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…59…SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 2:

Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…59...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 3:

Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…59...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 4:

Những nước giành được nhiều quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…59...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 5:

“Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…59...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

3 năm trước

nguyẽn thị nhàn

3 năm trước

Suni Hồng

O

1 năm trước

Oai Nguyễn Thọ

1 năm trước

Nguyễn Nặng Tấn Phước

Bình luận


Bình luận