Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 11 (có đáp án): Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh

  • 6802 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1….Trang…59...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919 - 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 -1922) để

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục… 1….Trang…59…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí kết ở Vécxai và Oasinhtơn thường được gọi là

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục… 1….Trang…59…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Các văn kiện được kí kết tại Hội nghị Vécxai (1919 - 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 - 1922) đã

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục… 1….Trang…59…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Các nước thắng trận giành được nhiều quyền lợi thông qua hệ thống Vécxai - Oasinhtơn bao gồm

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục… 1….Trang…59…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

3

8 tháng trước

35_ Võ Hồ Thúy Vy

Bình luận


Bình luận