Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 12 (có đáp án): Nước Đức giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

  • 7967 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động nặng nề nhất đến ngành kinh tế nào của nước Đức?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang….66..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng hậu quả mà cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 gây ra đối với nước Đức?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…66...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 3:

Đầu những năm 30 của thế kỉ XX, các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?

Xem đáp án

Đáp án: B 

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…66...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 4:

Người đứng đầu Đảng Quốc xã là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…66...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chủ trương của Hítle khi lãnh đạo Đảng Quốc xã?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…66...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Suni Hồng

Bình luận


Bình luận

Nako Hmuhmu
10:23 - 11/01/2022

tổng thống vs thủ tướng khác gì nhau??