Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 14 (có đáp án): Nhật Bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

  • 5814 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Nét nổi bật của tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…74...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 2:

Yếu tố làm sụt giảm trầm trọng kinh tế Nhật Bản trong những năm đầu thập niên 30 của thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…76...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 3:

Khủng hoảng ở Nhật Bản diễn ra nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…76...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng hậu quả xã hội mà cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Nhật Bản gây ra?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…76...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 5:

Đầu những năm 30 của thế kỉ XX, Nhật Bản phải đối mặt với nhiều vấn đề, ngoại trừ việc

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…2 (phần II)….Trang…76...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Mai

Bình luận


Bình luận