Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 14 (có đáp án): Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

  • 3253 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng trong những năm 1929 - 1933 là do

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…76...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Nhật Bản xảy ra trầm trọng nhất trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…76...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

So với năm 1929, sản lượng công nghiệp năm 1931 của Nhật Bản giảm

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…76...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Nhật Bản đạt đến đỉnh điểm vào năm

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…76...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1931 ở Nhật Bản?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…76...SGK Lịch sử 11 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

6 tháng trước

Nguyễn Đường

Bình luận


Bình luận