Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 17 (có đáp án): Chiến tranh thế giới thứ hai

  • 12610 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe Trục được hình thành gồm các nước

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…90...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Bản chất của phe Trục là liên minh của các nước

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…90...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Hoạt động chủ yếu mà các nước trong phe Trục tiến hành là gì?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…90...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Phát xít Nhật chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…90...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Nhật Bản mở rộng chiến tranh xâm lược trên toàn lãnh thổ Trung Quốc vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…90...SGK Lịch sử 11 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Thủy Hoàng

Bình luận


Bình luận