Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17 (có đáp án): Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

  • 10721 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Chiến lược cơ bản mà phát xít Đức tiến hành khi tấn công Liên Xô (6 - 1941) là gì?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (Phần III)….Trang…94...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Nguyên nhân nào khiến phát xít Đức quyết định tấn công Liên Xô (6 - 1941)?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…2 (Phần II)….Trang…94...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Phát xít Đức tấn công Liên Xô vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 (Phần III)….Trang…95...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Trong những tháng đầu tiên tấn công Liên Xô (1941), quân Đức tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô nhờ

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (Phần III)….Trang…95...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Sau 3 tháng tấn công Liên Xô, đạo quân phía bắc của Đức bao vây

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (Phần III)….Trang…95...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận