Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19 (có đáp án): Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (P1)

  • 21190 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 1:

Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…106...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng dân lưu tán trở nên phổ biến ở nước ta từ giữa thế kỉ XIX là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…106...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Nguyên nhân cơ bản khiến công, thương nghiệp nước ta ở thế kỉ XIX trở nên đình đốn là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…107...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn thực chất là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…107...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Chính sách “cấm đạo” của nhà Nguyễn đầu thế kỉ XIX đã dẫn đến hậu quả gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…107...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

0%

17%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thái An

2 năm trước

Duy Tong

1 năm trước

Trái Nho

1 năm trước

Lê Thị Kim Lộc

K

3 tháng trước

Kim Cương

H

1 tháng trước

Hà Thái

Bình luận


Bình luận