Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19 (có đáp án): Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (P1)

  • 34074 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 1:

Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…106...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng dân lưu tán trở nên phổ biến ở nước ta từ giữa thế kỉ XIX là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…106...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Nguyên nhân cơ bản khiến công, thương nghiệp nước ta ở thế kỉ XIX trở nên đình đốn là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…107...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn thực chất là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…107...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Chính sách “cấm đạo” của nhà Nguyễn đầu thế kỉ XIX đã dẫn đến hậu quả gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…107...SGK Lịch sử 11 cơ bản


4.5

Đánh giá trung bình

78%

11%

0%

11%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thái An

3 năm trước

Duy Tong

2 năm trước

Trái Nho

2 năm trước

Lê Thị Kim Lộc

K

1 năm trước

Kim Cương

H

1 năm trước

Hà Thái

P

6 tháng trước

Phương Hồngg

3

6 tháng trước

33. Lê Ngọc Tuyết

L

5 tháng trước

Lan

Bình luận


Bình luận

Trang Phạm
12:32 - 18/03/2023

câu 13 a