Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 19 (có đáp án): Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (P2)

  • 16504 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vào giữa thế kỉ XIX, Việt Nam là một

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…106...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…106...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Hiện tượng dân lưu tán trở nên phổ biến ở nước ta vào giữa thế kỉ XIX là do

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…106...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Giữa thế kỉ XIX, công thương nghiệp nước ta bị đình đốn là do

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…107...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Chính sách "bế quan tỏa cảng" của nhà Nguyễn giữa thế kỉ XIX đã

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…107...SGK Lịch sử 11 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hoa Mộc

S

1 năm trước

Sang Trần

Bình luận


Bình luận