Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 2 (có đáp án): Ấn Độ (P1)

  • 18470 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Xã hội Ấn Độ suy yếu từ đầu thế kỉ XVII là do cuộc tranh giành quyền lực giữa

Xem đáp án

Đáp án A

Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.


Câu 2:

Từ đầu thế kỉ XVII, các nước tư bản phương Tây nào tranh nhau xâm lược Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án D

Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc tranh giành quyền lực giữa các lãnh chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu, lợi dụng cơ hội này, các nước tư bản phương Tây, chủ yếu là Anh và Pháp, tranh nhau xâm lược Ấn Độ.


Câu 3:

Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Đáp án A

Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu. Lợi dụng cơ hội này, các nước tư bản phương Tây, chủ yếu là Anh và Pháp tranh nhau xâm lược Ấn Độ. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.


Câu 4:

Từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh coi Ấn Độ là

Xem đáp án

Đáp án A

Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh, phải cung cấp ngày càng nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng chính sách kinh tế của thực dân Anh đối với Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Đáp án: B

Mục…1….Trang…8…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hồng Nhân

11 tháng trước

Đ.H.B Ngọc

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Tú Linh
11:23 - 30/10/2022

22C chứ ạ

Cụ Nhất Kokushibu
06:40 - 07/11/2022

-.- B bạn ạ,đọc kĩ vào