Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 20 (có đáp án): Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến

  • 27577 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Sau khi chiếm được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…2 (phần I)….Trang…117...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách của nhà Nguyễn sau khi Pháp đã chiếm sáu tỉnh Nam Kì?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…116...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Đứng trước vận nước nguy nan, ai là người đã mạnh dạn dâng lên triều đình những bản điều trần, bày tỏ ý kiến cải cách duy tân?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…116...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Để chuẩn bị tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất, thực dân Pháp đã làm gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…2 (phần I)….Trang…117...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Thực dân Pháp đã viện cớ nào để tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất (1873)?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…2 (phần I)….Trang…117...SGK Lịch sử 11 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

11 tháng trước

Le Duc Anh

t

11 tháng trước

tvnn

L

10 tháng trước

Lan

9 tháng trước

Tổng Hợp Nhạc Điện Tử

Bình luận


Bình luận