Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 21 (có đáp án): Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam (P2)

  • 12111 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Tuy đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, nhưng thực dân Pháp đã vấp phải sự kháng cự của

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Đại diện phái chủ chiến trong triều đình Huế là

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh hành động của phái chủ chiến trong triều đình Huế?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần I) ….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Minh Đức
15:11 - 24/04/2023

như cặc

24 Phương Nhi
00:14 - 02/05/2023

k hc thì cút