Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22 (có đáp án): Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất

  • 8647 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…137...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…138...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…2….Trang…138...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành công nghiệp nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…2….Trang…139...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…2….Trang…139...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 tháng trước

Phước Quý Bá Nữ

1 tháng trước

Ân Hoàng

Bình luận


Bình luận

Linh Nguyễn
14:38 - 16/04/2022

cung ok