Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 22 (có đáp án): Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác

  • 10135 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Năm 1897, Chính phủ Pháp cử ai sang làm Toàn quyền Đông Dương?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 ….Trang…137...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, tư bản Pháp tập trung vào ngành công nghiệp nào?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 ….Trang…137...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Cầu Long Biên thuộc tỉnh/thành phố nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 ….Trang…137...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản nào?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…2 ….Trang…138...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Giai cấp công nhân Việt Nam cuối thế kỉ XIX tập trung nhiều nhất ở ngành nào?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…2 ….Trang…139...SGK Lịch sử 11 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1

1 năm trước

11 - Bùi Linh Giang

B

1 năm trước

BÌnh

Bình luận


Bình luận