Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 23 (có đáp án): Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam

  • 7294 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Người chủ trương dùng bạo lực đánh đuổi giặc Pháp để giành độc lập là

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1….Trang…140...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Người tổ chức phong trào Đông du là

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1….Trang…141...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Tháng 5 - 1904, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân tại

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1….Trang…141...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giải phóng dân tộc bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1….Trang…140...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Năm 1904, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân nhằm

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1….Trang…141...SGK Lịch sử 11 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

10 tháng trước

thang123

Bình luận


Bình luận