Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 3 (có đáp án): Trung Quốc (P2)

  • 9859 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Từ giữa thế kỉ XIX, nhân dân Trung Quốc liên tục nổi dậy đấu tranh chống

Xem đáp án

Đáp án là D


Câu 2:

Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh có thái độ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh đã thỏa hiệp với các nước đế quốc, đặc biệt Chính quyền Mãn Thanh kí Hiệp ước Nam Kinh chấp nhận bồi thường chiến phí, nhượng lại Hồng Công và mở cửa 5 cửa biển cho tàu Anh được ra vào buôn bán.


Câu 3:

Trước thái độ thỏa hiệp với đế quốc của triều đình Mãn Thanh, nhân dân Trung Quốc đã có hành động như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 4:

Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc đặt dưới sự lãnh đạo của

Xem đáp án

Đáp án là D


Câu 5:

Mở đầu phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX là cuộc khởi nghĩa

Xem đáp án

Đáp án là D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

10 tháng trước

Quyên Kim

Bình luận


Bình luận