Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 4 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

  • 17614 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực dân Pháp đã xâm lược những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Đáp án B

Ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là đối tượng xâm lược của thực dân Pháp. Đến cuối thế kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bắt đầu thi hành chính sách bóc lột, khai thác thuộc địa.


Câu 2:

Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của

Xem đáp án

Đáp án B

Các nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) là đối tượng xâm lược của thực dân Pháp, đến cuối thế kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bắt đầu thi hành chính sách bóc lột, khai thác thuộc địa.


Câu 3:

Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?

Xem đáp án

Đáp án A

Năm 1863, Pháp gây áp lực buộc vua Cam-pu-chia là Nô-rô-đôm phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng.


Câu 4:

Ông vua nào ở Campuchia buộc phải chấp nhận quyền bảo hộ của thực dân Pháp?

Xem đáp án

Đáp án C

Năm 1863, Pháp gây áp lực buộc vua Campuchia là Nô-rô-đôm phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng. Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối với triều đình Phnom Pênh, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, biến Cam-pu-chia thành thuộc địa của Pháp.


Câu 5:

Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1884?

Xem đáp án

Đáp án B

Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối với triều đình Phnôm Pênh, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, biến Cam-pu-chia thành thuộc địa của Pháp.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

4 năm trước

nguyẽn thị nhàn

N

2 năm trước

Nguyễn Duyên

N

2 năm trước

NguyễnTrần ĐứcAnh

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
21:13 - 11/11/2020

câu 9 đáp án là C mà

Nguyen Anh Trong
18:19 - 23/11/2021

Hay! Cam on nhieu