Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 5 (có đáp án): Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

  • 11998 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi?

Xem đáp án

Đáp án A

Châu Phi là một lục địa lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại. Trước khi châu Âu xâm chiếm và phân chia châu Phi, phần lớn nhân dân ở đây đã biết dùng đồ sắt. 


Câu 2:

 Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Bắt đầu từ giữa thế kỉ XIX, cuộc sống yên ổn, tài nguyên phong phú và nền văn hóa lâu đời của châu Phi đã bị thực dân châu Âu xâm phạm, phá hoại, cướp bóc. Đặc biệt vào những năm 70, 80 của thế kỉ XIX, sau khi hoàn thành kênh đào Xuy-ê, các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi.


Câu 3:

Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi sau khi

Xem đáp án

Đáp án A

Vào những năm 70, 80 của thế kỉ XX, sau khi hoàn thành kênh đào Xuy-ê, các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi.


Câu 4:

Một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Ai Cập năm 1882 là

Xem đáp án

Đáp án B

Một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Ai Cập năm 1882 là Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuy-ê sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với Pháp.


Câu 5:

Các nước phương Tây xâm chiếm châu Phi và thành lập hệ thống thuộc địa bao gồm

Xem đáp án

Đáp án A

Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuy-ê. Tiếp đó, Anh chiếm Nam Phi, Tây Ni-giê-ri-a, Bờ Biển Vàng, Gam-bi-a (Tây Phi), Kê-ni-a, U-gan-đa, Xô-ma-li, Đông Xu-đăng, một phần Đông Phi,…

Pháp chiếm một phần Tây Phi, miền Xích đạo châu Phi, Ma-đa-ga-xca, một phần Xô-ma-li, An-giê-ri, Tuy-ni-đi, Xa-ha-ra.

Đức chiếm Ca-mơ-rơn, Tô-gô, Tây Nam Phi, Tan –da-ni-a.

Bỉ làm chủ phần lớn Công –gô.

Bồ Đào Nha giành được Mô-dăm-bích, Ăng-gô-la và một phần Ghi-nê.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lyn

Bình luận


Bình luận

Phong Hồ Hữu
20:53 - 17/10/2020

đáp án sai