Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 6 (có đáp án): Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

  • 21226 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Sự kiện lịch sử thế giới nổi bật vào năm 1914 là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…33…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 2:

Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…I….Trang…31…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 3:

Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc “già” và các nước đế quốc “trẻ” cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX chủ yếu vì

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…I….Trang…31…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 4:

Chủ trương của giới cầm quyền Đức trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…I….Trang…31…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Hồng
00:04 - 18/12/2020

8C

Nguyễn Thị Hồng
00:07 - 18/12/2020

16B

Nguyễn Thị Hồng
00:09 - 18/12/2020

17C

Nguyễn Thị Hồng
00:09 - 18/12/2020

17C

Lê Đăng
09:24 - 25/12/2020

Sai r hự