Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 7 (có đáp án): Những thành tựu văn hóa thời cận đại (P1)

  • 4672 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Yếu tố nào dưới đây tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1….Trang…37…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 2:

Văn học, nghệ thuật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…37…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 3:

Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn thời cận đại đã xuất hiện ở Pháp vào thế kỉ

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…37…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 5:

Béttôven là nhà soạn nhạc thiên tài người

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1….Trang…37…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

2 năm trước

nguyẽn thị nhàn

N

9 tháng trước

Ngô Anh Thư

L

7 tháng trước

Linh Giang

N

7 tháng trước

Như Mai

Bình luận


Bình luận