Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 7 (có đáp án): Những thành tựu văn hóa thời cận đại (P2)

  • 4214 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Văn học, nghệ thuật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1….Trang…37…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Ở phương Tây, trong thế kỉ XVII đã xuất hiện các nhà văn, nhà thơ lớn, tiêu biểu là ở nước

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1….Trang…37…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp thế kỉ XVII là

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1….Trang…37…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Coóc-nây (1606 - 1684) là

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1….Trang…37…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận