Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ

  • 9998 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Thế chế chính trị của nước Nga sau Cách mạng 1905 - 1907 là gì?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục… 1 (phần I)….Trang…48…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Sau Cách mạng 1905 - 1907, người đứng đầu nước Nga là

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục… 1 (phần I)….Trang…48…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến kinh tế như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục… 1 (phần I)….Trang…48…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Yếu tố nào đã kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở nước Nga vào đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục… 1 (phần I)….Trang…48…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án là A

Giải thích: Mục… 1 (phần I)….Trang…48…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Mai Mạnh Duy

Bình luận


Bình luận

Hao Nguyen Thi
19:02 - 29/12/2020

1C

Hao Nguyen Thi
19:02 - 29/12/2020

B chứ ạ

Mai Mạnh Duy
08:23 - 21/05/2022

Chuyên chế mà bây. Nga Hoàng đứng đầu đây