Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

  • 25342 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc Cách mạng 1905 –  1907 là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần I )….Trang…48…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 2:

Sau cuộc Cách mạng 1905 – 1907, người đứng đầu nước Nga là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I )….Trang…48…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 3:

Yếu tố kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần I )….Trang…48…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 4:

Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần I )….Trang…48…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 5:

Khi Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất, thái độ của hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I )….Trang…48…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phương

Tuyệt vs

1 năm trước

Na Na

tuyệt vời ạ, giúp em chuẩn bị trc kì thi
N

1 năm trước

Nguyên Thảo

T

1 năm trước

Trần Đăng Khôi

V

9 tháng trước

Võ Viết Thiệu

N

8 tháng trước

Nguyễn Thuỳ Dương

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
21:57 - 16/12/2020

Câu 14 trong SGK Sử 11 cơ bản ghi là công dân, nông dân, binh lính mà

Nguyễn Văn Tài
21:57 - 16/12/2020

Câu 14 trong SGK Sử 11 cơ bản ghi là công dân, nông dân, binh lính mà

Nguyễn Văn Tài
21:57 - 16/12/2020

Câu 14 trong SGK Sử 11 cơ bản ghi là công dân, nông dân, binh lính mà

Nguyễn Văn Tài
21:57 - 16/12/2020

Câu 14 trong SGK Sử 11 cơ bản ghi là công dân, nông dân, binh lính mà

Nguyễn Văn Tài
21:57 - 16/12/2020

Câu 14 trong SGK Sử 11 cơ bản ghi là công dân, nông dân, binh lính mà