Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (P1) có đáp án

  • 18410 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Phong trào "vô sản hoá" do tổ chức nào phát động ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Tài liệu trình bày vấn đề cơ bản, cốt lõi trong lý luận giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc được in năm 1927 là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Địa bàn hoạt động chủ yếu của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng là ở

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Thuý Ngô

T

9 tháng trước

Thu Trang

N

8 tháng trước

Ngo Thu Trang

Bình luận


Bình luận

Smell Nhân
20:40 - 28/11/2020

Câu 7 đáp án D

Hà Lưu Nguyễn
13:10 - 18/07/2022

Web nào cũng là C hết á. Tui cũng chọn D cơ mà C nghe có vẻ hợp lí hơn