Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (P3) có đáp án

  • 18407 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Sự phân hóa của Tân Việt cách mạng Đảng đã dẫn tới sự ra đời của tổ chức cộng sản nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản  (đầu năm 1930) có sự tham gia của các đại biểu thuộc

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Sự kiện nào được coi là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên, có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Những nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dưới đây?

"Đố ai khởi nghĩa không thành

Lâm Thao tử tiết cho đành chí trai

Và ai lên đoạn đầu đài

Cho trời Yên Bái u hoài đau thương?"

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (đầu năm 1930) là

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Thuý Ngô

T

9 tháng trước

Thu Trang

N

8 tháng trước

Ngo Thu Trang

Bình luận


Bình luận